செய்தி -103

கூடங்குளம் இடிந்தகரை கடற்கரையில் கடலுக்கு போட்டியாக மக்கள் வெள்ளம்! தடுத்து நிறுத்த துடிக்கிறது பாசிச ஜெயாவின் போலீசுப்படை! அதிகார வர்க்கத்தின் சட்டபூர்வமான மொழியை நீதியின் உணர்ச்சி மிகுந்த மொழியால் முறியடிக்கிறார்கள் மக்கள்! அதிகார வர்க்கம் முழிபிதுங்குகிறது. அதனால் அது நம்பியிருப்பது லத்திக் கம்பை மட்டும். எனினும் இது இடியாத கரை!

படங்களை பெரியதாக பார்க்க அதன் மீது அழுத்தவும்

________________________________________________________________

படங்கள் – வினவு செய்தியாளர்கள், மற்றும் டயாநூக்

________________________________________________________________

வினவுடன் இணையுங்கள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்: