ரஜினி - ரசிகர்களை சந்திப்பதற்கு காரணம் என்ன?

ரஜினி அவரது திருமண மண்டபத்தில் ரசிகர்களை சந்திப்பது எதற்கு? கருத்துக் கணிப்பில் வாக்களியுங்கள். நன்றி!