கிராமப் பண்பாட்டில் தான் நாட்டின் எழுச்சி !

-மோகன் பகவத்

காடு, மலைகளை வித்துட்டோம்
மாட்டுக்கும் தடை போட்டுட்டோம்
விவசாயத்தையும் அழிச்சிட்டோம்…

சொல்லுங்க ஜீ… NEXT…?

கேலிப்படம்: வேலன்