தொகுப்பு: டினா அம்பானி

மறதி வரும் நேரம் !

மறதி வரும் நேரம் !

கடும் உழைப்பால் இந்தியாவையே வளரச் செய்து கொண்டிருப்பதாக விதந்தோதப்படும் அனில் அம்பானி சாதாரண விபரங்களைக் கூட நினைவில் வைத்திருக்க முடியாத வெறும் டம்மி பீஸ்.

10:30 AM, Wednesday, Aug. 28 2013 Read More