Wednesday, April 14, 2021
முகப்பு இதர கேலிச் சித்திரங்கள் ஓநாய்கள் அரியணை ஏறினால் ? கேலிச்சித்திரம்

ஓநாய்கள் அரியணை ஏறினால் ? கேலிச்சித்திரம்

-

vk-singh-dog-comment-cartoon

படம் : ஓவியர் முகிலன்

  1. நாய்களும் இந்திய இராணுவத்தில் அதிகாரியாக சேருமானால் பதவி மூப்பு(Service Senioroty) அடிப்படையில் தளபதியாகிவிடுகின்றன.This is applicable to IAS,IPS also.

விவாதியுங்கள்

உங்கள் மறுமொழியை பதிவு செய்க
உங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்க