ஜெய் அதானி ! ஜெய் அம்பானி ! ஜெய் டாடா ! ஜெய் ஸ்ரீராம் ! கேலிச்சித்திரம்

0
14

ஜெய் அதானி ! ஜெய் அம்பானி !! ஜெய் டாடா !!! ஜெய் ஸ்ரீ ராம் !!!!

கருப்பு_மோடி வித்தை

கருப்பை வெள்ளையாக்கும் மோடி வித்தை. வித்தைகள் தொடரும்…

படம் : துரை

இணையுங்கள்:

சந்தா