மோடியின் மூன்றாண்டு ஆட்சியில் நீங்கள் அதிகம் வெறுப்பது ?

5
10

மோடி தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்து மே 26-ல், 3 ஆண்டுகள் நிறைவுபெற உள்ளது. இதை 2019-ல் மக்களவை தேர்தலை மனதில் வைத்து நாடு முழுவதிலும் ‘மோடி விழா’ என்ற பெயரில் கொண்டாட பாரதிய ஜனதா திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த மோடி விழாவிற்கு  நமது பங்களிப்பாக இந்தக் கருத்துக் கணிப்பு! ஆம். மோடி என்றால் நீங்கள் அதிகம் வெறுப்பதை கீழே தெரிவு செய்யுங்கள். எந்த வெறுப்பு முதலிடம் என்று பார்ப்போம்.

கருத்துக் கணிப்பை பகிருங்கள்! பரப்புங்கள்! நன்றி!

சந்தா