மோடியை விமரிசிக்க மறுக்கும் நம்பர் 1 தமிழ் தொலைக்காட்சி எது?

6
12

மோடியை விமரிசிக்க மறுக்கும் நம்பர் 1 தமிழ் தொலைக்காட்சி எது?

மிழகத்தில் மாலை நேர முதன்மை விவாதங்களில் முன்னணி வகிக்கும் தந்தி டி.வி, புதிய தலைமுறை, நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு, நியூஸ் 7 தமிழ் போன்றவை மோடி அரசை விமரிசிக்கும் நேரத்தில் சற்றே அல்லது அதிகமாக அடக்கி வாசிக்கின்றன. அப்படி அடக்கி வாசிப்பதில் முதல் இடத்தை யாருக்கு வழங்குவீர்கள்? வாக்களியுங்கள்!

சந்தா