1 மறுமொழி

  1. முதலாளித்துவம் தன்னை பாதுகாத்துக்கொள்ள கட்டமைத்து உள்ள நவீன தொழில் நுட்ப கட்டுமானங்களை தொழிலாளர் வர்க்கமாகிய நாம் நமது தொழில் நுட்ப அறிவின் ஊடாக அபகரிக்கவேண்டும் முடியாத பட்சத்தில் உடைதெறிய வேண்டும்…

விவாதியுங்கள்

உங்கள் மறுமொழியை பதிவு செய்க
உங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்க