கலெக்டரை மாத்துனா எங்களுக்கென்ன – ஸ்டெர்லைட்டை எப்ப மூடுவீங்க ? கருத்துப்படம்

எஸ்.பி.யை தூக்குனா என்ன? கலெக்டர மாத்துனா என்ன? ஸ்டெர்லைட்டை எப்படா மூடுவீங்க ?

1
618

எஸ்.பி.- யை மாத்துனா எங்களுக்கென்ன?
கலெக்டர தூக்குனா எங்களுக்கென்ன ?
ஸ்டெர்லைட்டை தூக்கும் வரை போராட்டம் ஓயாது !

கருத்துப்படம் : வேலன்

இணையுங்கள்:

 

சந்தா