மக்களைச் சுரண்டும் போலி ஜனநாயகம் – கார்ட்டூன்கள்

1

புனிதப்படுத்தப்படும் தேர்தல்

ஜனநாயக உரிமைகள்

மறுகாலனியாக்கம்

ஆளும் வர்க்கமும் ஆளப்படுபவர்களும்காவி டிரம்மு

சந்தா செலுத்துங்கள்

உங்களின் குரல், உங்களின் பங்களிப்பின்றி ஒலிக்க முடியுமா? வினவு தளத்திற்கு ஆதரவு தாருங்கள்.

1 மறுமொழி

விவாதியுங்கள்

உங்கள் மறுமொழியை பதிவு செய்க
உங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்க