தில்லை கோயிலில் திருமுறை பாட ரூ.5,000 – தீட்சிதர்கள் அறிவிப்பு ! கேலிப்படம்

0
44

காசு…பணம்…துட்டு…மணி மணி…

செத்த மொழின்னா சும்மா பாடு…
செம்மொழின்னா துட்ட குடு…

தில்லை கோயிலில் திருமுறை பாட ரூ.5,000 – தீட்சிதர்கள் அறிவிப்பு

கேலிப்படம்: வேலன்

இணையுங்கள்:

சந்தா