Sunday, July 21, 2024
முகப்புமறுகாலனியாக்கம்தனியார்மயம் - தாராளமயம் - உலகமயம்சென்னை பூந்தமல்லியில் மே நாள் 2012: பேரணி - ஆர்பாட்டம் அனைவரும் வருக!

சென்னை பூந்தமல்லியில் மே நாள் 2012: பேரணி – ஆர்பாட்டம் அனைவரும் வருக!

-

 1. உரிமையை பெற போராடி ரத்தம் சிந்திய சிகாகோ தியாகிகளை நினைவு கூர்வோம். தோழர்கள் அனைவருக்கும் மே தின நல் வாழ்த்துக்கள்

  • May Day or Labour Day has its origins in America when the Federation of Organised Trades and Labour Unions in 1884 started agitating against harsh working conditions.

   Working hours were severe and it was quite common to work 10 to 16 hours a day in unsafe conditions. Death and injury were common at many work places and inspired the writing of books such as Upton Sinclair’s “The Jungle” and Jack London’s “The Iron Heel”.

   As early as the 1860’s, working people agitated to shorten the work day without a cut in pay, but it wasn’t fruitful until the late 1880’s that organized labour was able to garner enough strength to declare the eight-hour work day.

   This proclamation was without the consent of employers, yet demanded by many of the working class.

   At its national convention in Chicago held in 1884, the Federation of Organized Trades and Labour Unions (FOTLU) which later became the American Federation of Labour, proclaimed that “eight hours shall constitute a legal day’s labour from and after May 1, 1886”.

   The Federation in 1884 passed a resolution at their meeting that all legal ways for their demand to reduce the working hours from 16 hours to eight hours had failed and, therefore, decided to go on strike.

   The movement gained momentum and on May 1, 1886, and a strike call was given. The centre of this movement was Chicago. To foil the strike, additional Police were hired and paid money by Industrialists.

   For two days the strike remained peaceful. On May 3, near the McCormick Harvesting Machine Co. factory, Police resorted to unprovoked firing upon unarmed and peaceful demonstrators during which four labourers died and many others injured.

   The next day on May 4 the organisers announced a big rally against the criminal action of the Police at the local market square. The gathering was peaceful. When the last leader was delivering his speech, the Police started firing on labourers and many of them died and hundreds were injured.

   The Police made an excuse that someone from the gathering hurled a grenade, which resulted in the death of one Policeman. A fake case was registered against the Labour Leaders and eight of them were sentenced to death.

   Albert Parson, August Spize, Adolf Fischer and George Angel were hanged on November 11, 1887. Louise Ling committed suicide in jail. The remaining three were pardoned in 1893.

   In 1889 it was decided to declare May 1 as Labour Day. On the first of May 1890, the first May Day was observed in the memory of the innocent martyrs of the Labour Movement. In the course of time, the day became the most important day of Labour Movements and is now celebrated throughout the world

 2. May Day 2012 – To overcome the crisis of capitalism, proletarian revolution is the only solution!
  Proposed by

  Maoist Communist Party – France
  Maoist Communist Party – Italy
  Maoist Communist Party – Manipur
  Maoist Communist Party – Turkey/NorthKurdistan
  Maoist Communist Mouvement – Tunisie
  Revolutionary Communist Party – Canada

  “The conditions of bourgeois society are too narrow to comprise the wealth created by them. And how does the bourgeoisie get over these crises? On the one hand by enforced destruction of a mass of productive forces; on the other, by the conquest of new markets, and by the more thorough exploitation of the old ones. That is to say, by paving the way for more extensive and more destructive crises, and by diminishing the means whereby crises are prevented.

  The weapons with which the bourgeoisie felled feudalism to the ground are now turned against the bourgeoisie itself.

  But not only has the bourgeoisie forged the weapons that bring death to itself; it has also called into existence the men who are to wield those weapons — the modern working class — the proletarians.”

  Marx & Engels, Manifesto of the Communist Party, 1847

  165 years after its writing, this quote remains relevant. It allows us to understand the situation in which the working class, the proletariat and the broad popular masses in all countries find themselves, regardless of who leads the government: they live under a concealed dictatorship, be it a bourgeois democratic or a brutal one.

  The imperialist bourgeoisie is looking for the maximum rate of profit; it is using the crisis as a pretext to achieve this objective by restructuring the system of production. Such restructuring is affecting all countries; for the working class and the masses, it means the delocalization of large industries: plant closings, wage cuts, unemployment, debt, empoverishment, etc. But in the places where the new plants are to be opened, restructuring means land grabs, expropriation of local farmers, frenzied exploitation, poverty wages, destruction of the environment, etc.

  The ruling classes are serving the imperialist bourgeoisie; they use the state apparatus to suppress the proletariat’s struggles and prevent them and the masses from revolting and organizing for the revolution.

  The bourgeois state is more and more becoming a police state that brings the population under surveillance, and repression.

  Whether it is the “left” or right, no segment of the bourgeoisie has the capacity to solve the crisis. The persistence of the crisis prepares the ground for fascism; fascism is advancing in disguise. It is building step by step through populist demagogy, relying on the economic crisis. In due time, it will show its true colors by aggressively defending the interests of finance capital. Meanwhile, competition between the different monopolist blocks raises the question of redivision of markets and therefore suggests new wars are on the horizon.

  The class nature of the state is the central issue. The form it takes is only circumstantial. The primary purpose of the state is to serve the interests of the ruling class, that is to say, those of the imperialist bourgeoisie —which is a tiny minority compared to the vast majority of men, women and children who are facing exploitation worldwide. Given the crisis, this is becoming clearer to the masses. The central task of any revolution is to radically destroy the bourgeois state apparatus and, thereafter, to build on its ruins a new and radically different state, with the objective of building socialism as a means of transition to communism. In other words, revolution is the only answer to the crisis!

  Today, the proletariat and the masses are struggling and rebelling in many countries. These rebellions are expressed in different and varying ways: through general strikes, by fighting against high prices, against layoffs, for the right to work, against the crushing of militant trade unions, to protect the environment, through occupation of housing and empty land, youth rebellions against police violence and a life without work, struggles of women, etc.

  In the Arab countries, after the uprisings that lacked a revolutionary leadership, the ruling classes and imperialism are have regained control of the situation in the name of “democracy;” they are enforcing the same rule of exploitation against the people by opposing the continuation of the revolutionary process. The protest movement’s focus is being diverted by imperialist interventions, by reactionary forces, by secular or religious reformists crushed bloodily.

  In the imperialist countries, the “Occupy” movement is reflecting the massive discontent of the people, but it does not sufficiently challenge the system in its entirety.

  These proletarian struggles and rebellions are not revolutionary in and of themselves but they are a first step in the realization by the masses of the necessity of revolution.

  Today’s communists (the Maoists) must participate in and gradually take the lead of those struggles. They must build the revolutionary force of the proletariat at the ideological, political and organizational levels, and especially the three essential tools to develop a revolutionary strategy: a Maoist Communist Party, a revolutionary United Front, and a Fighting Force.

  We must struggle against reformists, revisionists and opportunists who lead the protest struggles with a conciliatory spirit in the existing trade unions and mass organizations; they only offer “solutions” within the current capitalist and imperialist system, spreading the illusion among the masses that the electoral and peaceful path may be a solution for the proletariat and the masses to overcome the crisis. They are an obstacle to the expansion of class struggle and the organization of the working class and the masses for revolution.

  Meanwhile, the reactionaries are using differences of origin, religion and racism to divide the proletariat, the working class and the popular masses, as a trick to preserve their power.

  Everywhere we must popularize and support the people’s wars currently being waged as spearhead of the fight against the crisis of imperialism.

  Led by the CPI (Maoist), the People’s War in India is successfully resisting attacks from the enemy and is managing to expand and grow. The People’s War is also unfolding in the Philippines under the leadership of the Communist Party of the Philippines, which upholds Maoism. In Peru, it is continuing despite the action from a liquidationist current. In Turkey, the revolutionary struggle led by the Maoists is advancing in accordance with the people’s war strategy. In other countries, new initiatives and advances are in preparation.

  We must fight in a situation of uneven development to end the capitalist system over the whole world and build a new world free from exploitation, from peoples’ oppression and deadly wars, for a socialist and communist world.

  We must work to rebuild the international organization of communists, based on Marxism-Leninism-Maoism; we must apply MLM to the concrete reality of today, to jointly develop the struggle for revolution and establishing a new Communist International.

  Long Live Internationalist May Day!
  Long Live Proletarian Internationalism!

  http://ottoswarroom.blogspot.in/

 3. எத்தனை கம்முநிஷ்டுக்கள் வந்தாலும் “மக்களாட்சிக்கு” ஈடு இணை எதுவும் இல்லை! கம்யுனிஸ்டுகள் மக்களின் கோரிக்கையைக்கேட்காமல் தன்தோன்றி தனமாக ஆட்சி செய்வார்கள்.கம்யுனிசம் என்பது செத்துப்போன சித்தாந்தம். இதற்க்கு உயிரூட்ட நினைக்கிறார்கள். மோடிமச்தான் வேலை!!!!

விவாதியுங்கள்

உங்கள் மறுமொழியை பதிவு செய்க
உங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்க