மோடி அரசின் ஊழலை மறைக்கும் மீடியா

கேலிச்சித்திரம்: சர்தார்

பெண் இனத்தை வேட்டையாடும் சமூக ஓநாய்கள்

கேலிச்சித்திரம்: ஓவியர் முகிலன்

படிக்க:
போலீசு – ஊடகம் – ஹிப்ஹாப்களின் உண்மை முகம் – கேலிச்சித்திரங்கள்
ஆதிக்க சாதிவெறிக்கு எதிராக முகிலனின் கருத்தோவியங்கள் !

சந்தா செலுத்துங்கள்

மக்கள் பங்களிப்பின்றி ஒரு மக்கள் ஊடகம் இயங்க முடியுமா? வினவு தளத்திற்குப் பங்களிப்பு செய்யுங்கள்.