சீமானும் அன்புத் தம்பிகளும் – ஒரு உளவியல் பார்வை | வில்லவன்

நாம் தமிழர் கட்சியின் அன்புத் தம்பிகளின் சீமான் ஆதரவு மனநிலையின் பின்னணி என்ன ? விவரிக்கிறார் மனநல ஆற்றுப்படுத்துநர் வில்லவன்.

ரிசிக் கப்பலில் சுட்டது முதல் பன்றி வேட்டைக்குச் சென்றது வரை சீமான் சொல்லும் அத்துணை பொய்களையும் புரட்டுகளையும், சீமானின் அன்புத் தம்பிகள் கண்களை மூடிக் கொண்டு நம்புவதற்கான காரணம் என்ன ? சீமான் தான் தமிழகத்தை காக்க வந்த ஒரே மீட்பர் என அவர்கள் ஏன் நினைக்கிறார்கள் ?

நாம் தமிழர் கட்சியின் அன்புத் தம்பிகளின் சீமான் ஆதரவு மனநிலையின் பின்னணி என்ன ? விவரிக்கிறார் மனநல ஆற்றுப்படுத்துநர் வில்லவன்.

பாருங்கள் ! பகிருங்கள் !

வினவு செய்திப் பிரிவு