நேரலை | மதுரை | கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் | மறுக்கப்படும் காவிரி உரிமை

காவிரி நீர்:
தமிழ்நாட்டின் உரிமைக்கு எதிராக
கன்னட இன வெறியைக் கிளப்பும் அமைப்புகள்,

ஆர்.எஸ்.எஸ்-பா.ஜ.க கும்பலை முறியடிப்போம்!

தமிழ்நாட்டின் உரிமையை நிலைநாட்டப் போராடுவோம்!

கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் | மதுரை | நேரலை

பாருங்கள்! பகிருங்கள்!!விவாதியுங்கள்

உங்கள் மறுமொழியை பதிவு செய்க
உங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்க