சாவர்க்கரின் வாரிசுகளுக்கு லெனினை எப்படிப் பிடிக்கும் ? கருத்துப்படம்

1
42

பகத்சிங்கின் நாயகன் லெனினை வெள்ளைக்காரனிடம் மண்டியிட்ட சாவர்க்கரின் வாரிசுகளுக்கு எப்படிப்பிடிக்கும் ?

படம்: வேலன்

இணையுங்கள்:

சந்தா