வறுமையின் கணிதம் – கேலிச்சித்திரங்கள்

0
23

உலகளாவிய வறுமை
ஓவியம்: Steve Greenberg, அமெரிக்கா.


விலைவாசியும் வறுமையும்
ஓவியம்: Saad Murtadha, ஈராக்.

வறுமையின் கணிதம்
ஓவியம்: Vladimir Kazanevsky, பிரேசில்.

எத்தனை காலம்தான் ஏமாற்றுவார் இந்த உலகிலே?
ஓவியம்: Dan Carino, அமெரிக்கா.

பசியாறுதலின் இரண்டு யதார்த்தங்கள்
ஓவியம்: Daniel Clós Cesar பெரு.

இரண்டு வரிசைகள்
ஓவியம்: Daniel Clós Cesar, பிரேசில்.


ஷாப்பிங் வண்டிகளின் விசித்திரங்கள்
ஓவியம்: Steve Greenberg, துருக்கி.

நன்றி: Cartoon Movement.

சந்தா