புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு சொம்படிக்கும் தி இந்து – ஆய்வுக் கட்டுரை

கடப்பாரையை தொண்டைக்குள் குத்தியிறக்கிவிட்டு சுக்கு கசாயத்தை பரிந்துரைக்கும் புதியகல்விக் கொள்கை! -இதற்கு … Continue reading

ஒலிம்பிக், ஏகாதிபத்தியம், அறிவியல், மதம் – கேலிச்சித்திரங்கள்

பிரேசில் நாட்டில் ஒலிம்பிக்ஸ்: வறுமையை மறைக்கும் டாலர் அ(க)லங்காரம்! கார்ட்டூன்: நெதர்லாந்தின் Tjeerd Royaards நன்றி: … Continue reading